Kirvesmiesjaosto

Osasto 066 mitta-kirvesmiehet

Mitta ja kirvesmies jaosto on osasto 66 suurin ammattialajaosto. 2015 on mitta-kirvesmiehille eritäin merkityksellinen, on liitovaalit helmi-maaliskuun vaihteessa  johon kirvesmiehet ovat asettaneet omat ehdokkaat  ja  hutikuussa on eduskunta vaalit. Keväällä 2015 aletaan suunnitella uutta työehtosopimusta vuodelle 2016. Haasteita riittää, tule mukaan tähän urakkaporukaan.

Terveisin Mitta ja Kirvesmiesjaoston pj

Taisto  Ohtonen

taisto.ohtonen@phnet.fi

Liite 1 muistioon 'Kuuden kaupungin kirvesmieskokous 2015' - Kannanotto

Kirvesmiesten kuuden kaupungin kokous 3.-4.10.2015 Tampereella

Kannanotto hallituksen esittämiä ns. ”pakottavia lakeja”, palkkaleikkauksia ja sosiaalietuuksien heikennyksiä

vastaan:

Me vaadimme hallituksen esittämien leikkausten perumista ja sen tilalle työmarkkinajärjestöjen kesken tasavertaista

sopimista, koska leikkauspolitiikka ei ole luonut työpaikkoja.

Perusteena edellisten hallitusten tekemä leikkaukset ja verohelpotukset yritys- ja pääomatulojen suhteen:

2005 omaisuusveron poisto, 2010 työnantajien kelamaksun poisto ja 2013 yhteisöveropäätös, jotka eivät ole

tuottaneet työpaikkoja, vaan toimineet pelkkinä tulonsiirtoina.

Ostovoiman turvaamista ja elvytystä panostamalla rakentamiseen sekä edellä mainittujen verohelpotusten

peruuttamista.

Me vaadimme elvytysohjelman rakentamista yhdessä työntekijöiden järjestöjen kanssa, jonka keskiössä on

rakennustuotannon lisääminen.

Kuuden kaupungin kirvesmiehet:

Rakennusliiton osasto 001 Helsinki

Rakennusliiton osasto 010 Tampere

Rakennusliiton osasto 015 Turku

Rakennusliiton osasto 066 Lahti

Rakennusliiton osasto 100 Hämeenlinna

Rakennusliiton osasto 342 Jyväskylä