Rakennusliitolle kaksivuotiset työehtosopimukset

14.3.2023

Rakennusliitolle kaksivuotiset työehtosopimukset

Palkankorotukset

  • 4,0 % 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
  • 2,0 % 15.5.2024 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina. Sama korotus koskee myös palkkataulukoita sekä kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja.

Kaikille yhteinen tekstimuutos

Lakisääteisiä terveystarkastuksia koskien tehtiin seuraava tekstilisäys. Kunkin sopimusalan asiaa koskevat tekstit ja määräykset pidetään siis ennallaan ja tämä on uusi teksti niiden lisäksi:

”Työntekijän tulee toimittaa lakisääteisistä tarkastuksista tehty työkykyisyysarvio viipymättä työnantajalle.

Määräaikaistarkastuksen tarkoituksena on selvittää työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Sen sisältö ja laajuus perustuvat terveydenhuollon asiantuntijan arvioon tarvittavista toimenpiteistä työn todellisiin riskeihin ja altisteisiin pohjautuen. Harkittaessa määräaikaistarkastuksen laajuutta huomioon tulee ottaa työntekijän työtehtävien aiheuttamat erityisvaatimukset ja henkilökohtainen terveydentila.

Määräaikaistarkastus rakennusalalla edellyttää sitä, että työntekijä käy vastaanotolla.”