Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020.

21.12.2019

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Rakentamisen työehtosopimusaloilla erityistä huomiota tulee kiinnittää työaikapankkiin, työaikoihin ja yötyön muuttuviin määräyksiin.